Veranderen

wordt leuk

De 10 DailyLean-zekerheden

  1. Harde garanties over hetgeen u gaat besparen
  2. Zekerstelling in prestatieverbeteringen
  3. Stoppen en/ of verlengen wanneer u maar wil
  4. Tussentijdse voortgangsrapportage
  5. Volledig commitment van uw team
  1. Inzicht in en overzicht van de kernprocessen
  2. Minimale tijdsbelasting organisatie
  3. Ongecompliceerd verloop procesverbetering
  4. Veranderen wordt leuk
  5.  Certificering bij behalen resultaat

Het ‘lean’ van DailyLean

De basis van Lean is een cultuurverandering en een mindsetverandering bij de medewerkers. Hiermee is de uitkomst in geld in eerste instantie bijzaak. Anders gezegd; de kostenbesparing is een zeker gevolg van de eerdergenoemde initiatieven. Zodra medewerkers de gedachtegang van het continue verbeteren omarmen, evenals het elimineren van verspilling, is ‘the sky the limit’. Er ontstaat dan zo’n positieve flow in uw organisatie, dat de teamleden uit eigen beweging doorlopend naar nieuwe kansen tot verdere verbetering gaan zoeken. Elk gevonden onderdeel levert dan een eureka moment op.

Het ‘daily’ van DailyLean

Besparen en verbeteren doe je dagelijks. Iedere dag biedt
nieuwe kansen. Zeker als de organisatie geleerd heeft om
anders naar processen te kijken, een echte uitdaging ziet
in verdere optimalisatie, er persoonlijk bij betrokken is. Wie
DailyLean inschakelt bereikt dat ook. Onze inbreng is erop
gericht dat uw organisatie zelf- bewust acteert en haar creatief
vermogen aanspreekt. Het gaat hierbij om het vermogen om
originele ideeën, oplossingen en methoden te creëren.
Ook na onze inbreng zal dat geborgd zijn. Uw succes is
verzekerd; dag in, dag uit!

De vier p’s als basismodel

Philosophy

1

Philosophy is gebaseerd op het langetermijndenken, zelfs indien dat (financiële) doelen op de korte termijn frustreert. Een bedrijf dat werkt volgens Lean is zich bewust van haar omgeving en wil zowel voor haar opdrachtgevers als voor de maatschappij waarde creëren.

Process

2

Process gaat over het optimaliseren en herinrichten van bedrijfsprocessen. Hierdoor worden aan alle processen waardes toegevoegd. Dat kan door het correct verdelen van taken, maar ook door het strikt toewijzen van productietijd aan machines en mensen. De nadruk ligt op continue verbetering met als doel verspilling en de kans icon-none op fouten te minimaliseren. Verspilling betreft iedere activiteit die middelen ge-/ verbruikt terwijl er geen waarde wordt toegevoegd. Levering en productie worden strikt op elkaar afgestemd opdat voorraden tot een minimum beperkt worden of zelfs helemaal niet meer nodig zijn.

People

3

People raakt het gedrag van zowel managers als medewerkers. Werknemers moeten bewust raken van het verschil tussen verspilling
en waardecreatie. Ze worden gestimuleerd om verbeteringen aan te reiken in een open sfeer. Er wordt ook geïnvesteerd in leveranciers. Een Lean bedrijf helpt een leverancier graag bij het verbeteren van diens proces ter voorkoming van fouten.

Problem Solving

4

Problem Solving gaat erover dat er uitgebreid de tijd wordt genomen om oorzaken en oplossingen te vinden. Opmerkelijk hierbij is dat de productie direct gestopt kan worden indien er zich een probleem voordoet.
KIES NU VOOR
EEN INHOUSE
WORKSHOP >

Lean nader toegelicht

Lean is een business strategie. Het betreft bovenal een manier van werken waarbij alles en iedereen in de onderneming gericht is op het realiseren van waarde voor de klant in alle processen. Verspillingen worden hierbij geëlimineerd. Er wordt maximale toegevoegde waarde voor de klant verwezenlijkt, tegen minimale inspanning. De kwaliteit verbetert substantieel, doorlooptijden verkort en kosten gereduceerd. Iedereen is hierbij winnaar, want de klant- en medewerkerstevredenheid nemen toe terwijl het resultaat van de organisatie verder verbetert. Lean wint snel aan populariteit in Nederland en wordt succesvol toegepast bij onder andere bouw- en energiebedrijven, banken en verzekeraars, transportorganisaties en logistieke dienstverleners, handels- en transportbedrijven, zorginstellingen, zakelijke dienstverleners en overheden.

Het automerk Toyota legde de basis van de Lean-filosofie. Taiichi Ohno, de werkplaatschef van Toyota, stelde dat louter die bedrijfsprocessen waardevol zijn waar de klant voor wil betalen of op wil wachten. Naar zijn overtuiging zijn alle andere activiteiten onnodig en du verspilling. Het Toyota Production System was geboren. De Amerikanen Womack en Jones introduceerden het begrip Lean, dat haar inspiratie vond in de filosofie van Toyota.

Yvonne van Kaathoven stelt zich voor

Yvonne van Kaathoven is procesverbeteraar. Haar carrière startte, na de HBO-opleiding P&O met bijzondere aandacht voor arbeidspsychologie, in het bedrijfsleven vanuit de afdeling personeelszaken. Al snel viel het Yvonne op dat teams onvoldoende als team functioneerden. De samenhang ontbrak maar al te vaak vanwege het missen van gedeelde, gedragen gezamenlijke doelstellingen en focus. Vreemd, omdat hier juist een groot gemeenschappelijk belang ligt tussen werkgever, werknemer en niet te vergeten de opdrachtgever. Toen Yvonne kennis nam van de Lean-methode, zag ze de puzzel in stukjes in elkaar vallen. Lean als methode om te verbinden en te verbeteren. Lean op de wijze zoals Yvonne die toepast, kent louter winnaars. Gelukkige klanten, medewerkers en werkgevers vragen om de inbreng van Yvonne en haar team. Het gehele DailyLean-team werkt namelijk volgens deze uitgangspunten. Yvonne stelt zich graag persoonlijk aan u voor. Nodig haar eens uit op de koffie. De kans is groot dat zij Bossche bollen meeneemt.

Ook met de DailyLean team & Lean experts samenwerken?

Bel of mail ons gerust! 06 140 144 02info@dailylean.nl