Mensen maken
écht het verschil

Samen overstappen

Lean vraagt om een mentaliteitsverandering. Centraal daarbij staat dat iets alleen gebeurt als de klant erom vraagt. Vervolgens wordt het door het hele proces doorgevoerd. Het gaat om continu verbeteren, waarbij men geen genoegen neemt met de bestaande situatie.
Lean is prima toe te passen door de gestandaardiseerde aanpak. Het vereist echter een volledige omschakeling die zorgvuldig voorbereid dient te worden. Alle medewerkers dienen hierop aangesloten te worden. Zij zijn de helden van Lean en gaan de beweging in gang zetten. DailyLean zorgt ervoor dat aan alle voorwaarden.
voldaan is, het proces op de gewenste manier in gang wordt gezet en de aanpak zich borgt. Hierbij worden vijf fasen doorlopen; Value, Value stream (het proces), Flow, Pull en Perfection. Maximale waarde voor uw klant, minimale verspilling voor u! Volle kracht vooruit; doe dat vandaag nog met DailyLean.

Uw medewerkers
zijn uw helden!

Veel voorkomende verspillingen

Tot de verspillingen rekenen we bij DailyLean die activiteiten die energie kosten tijdens de werkdag zonder dat ze bijdragen aan het belang van de klant. Verspillende activiteiten zorgen er ook voor de meeste andere verspillingen. Dit komt omdat door bewegingen en overbewerking fouten ontstaan en daarmee correcties. Dat leidt er weer toe dat anderen in de keten moeten wachten, et cetera. Ongetwijfeld voor u herkenbare vormen van verspilling zijn:

Overproductie

Meer of sneller produceren dan de klant vraagt.

Overbewerking

Meer toevoegen aan het product of de dienst dan de klant nodig heeft.

Correctie

Je moet voor de tweede keer een product of dienst behandelen, omdat er de eerste keer iets fout is gegaan.

Wachten

De medewerker of klant moet het product of de dienst stilleggen totdat een collega of leverancier iets heeft gedaan.

Transport

Tussen-, eindproducten, medewerkers en soms zelfs klanten worden verplaatst.

Talent

Inzetten van mensen op werk zonder dat ze het leuk vinden, uitgedaagd worden of zelfs maar de kennis en vaardigheden hebben meegekregen.

Beweging

De medewerker of de klant moet niet waarde toevoegende handelingen uitvoeren om het product of de dienst te kunnen opleveren of gebruiken.

Kies nu voor
een Lean-advies

Via de DailyLean-methode wordt in-efficiency in uw processen snel zichtbaar gemaakt. Onze methodiek is inzetbaar binnen alle vakgebieden en lagen van uw organisatie. Met onze adviezen en onze begeleiding functioneren wij als een externe HR-afdeling. U kunt daarbij vertrouwen op de beoogde diepgang en ervaring. Onze aandacht gaat volledig uit naar de hoofdzaken. Dit geschiedt op een uiterst professionele, persoonlijke en prettige wijze. Wat verwacht DailyLean van u? Voor een succesvolle implementatie van Lean is betrokkenheid van u als management én de medewerkers evident. Daarnaast is het van groot belang dat u allen dezelfde uitgangspunten hanteert; één gezamenlijk belang, één gezamenlijke missie. Is dat geregeld, dan staat niets een succesvol verloop van het proces in de weg.

Uw mensen maken echt het verschil

Door het DailyLean-traject gaan er met zekerheid zaken veranderen in uw organisatie. En we weten met z’n allen; primair creëert een verandering weerstand. Om dit te overwinnen is het belangrijk om vooraf te bepalen hoe de uitdaging met elkaar wordt aangegaan. Te bepalen of er draagvlak is en de noodzaak duidelijk. Er zal ruimte geboden moeten worden voor inspraak en vragen. Het bewustzijn dient gevoed te worden dat verandering noodzakelijk is en het ook werkelijk heel leuk en bevredigend kan zijn. Cruciaal voor een gedragen en duurzame verbetering van uw organisatie.

We stelden het al; het is belangrijk dat iedereen weet waarom er veranderd moet worden en wat het doel is. Daarnaast aandacht voor wat er gebeurt als het niet gedaan wordt. Ook inzicht verstrekken in wat er beter kan worden, en hoe prettig het zal zijn als de organisatie er straks nog beter voor staat!

Veranderen kan heel leuk zijn, en DailyLean accentueert dat doorlopend. Uw medewerkers worden echt gehoord en gevraagd naar hun mening. Een mening die werkelijk telt en van invloed is op het verloop. Samen aan de slag op weg naar succes! En nadat uw teamleden in beweging zijn gekomen, zal de verandering ook nog geborgd moeten worden. Dat vraagt om een echte verbetercultuur.

DailyLean zal er tijdens het gehele programma op toezien dat hiervoor een goede basis gelegd wordt. Kortom; Vanuit verbinding naar verandering.

Ook met de DailyLean team & Lean experts samenwerken?

Bel of mail ons gerust! 06 140 144 02info@dailylean.nl